Fakta om insamlingar

Kollektomat 2018

Ett nytt stort insamlingsår för Kollektomat och Givomat. I genomsnitt har varje maskin samlat in 73.200 kronor.

Kyrkans insamlingar

Inom Svenska Kyrkan och andra religösa samfund råder principen att hela beloppet skall gå till den verksamhet som givaren valt. Det gör att administration och kringkostnader normalt finansieras på annat sätt. Traditionellt skall församlingsmedlemmar ge ”tionde” (dvs 10% av inkomsten) till kyrkan.

Kyrkan andel av totalt insamlade medel har de senaste åren legat stadigt på samma nivå utan att öka.

Ideella organisationers insamlingar

Det finns inga lagregler i Sverige som anger hur penninginsamlingar bland allmänheten ska gå till. De flesta insamlingar är seriösa, men det finns också mindre seriösa.

Svensk Insamlingskontroll har något som kallas 90-konto där de stora seriösa insamlingsorganisationerna är medlemmar. 

Allmänheten har blivit mer medveten om 90-kontots betydelse när det gäller offentliga insamlingar. 90-kontot och vår logotyp är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna). Du ska som givare aldrig känna dig lurad. Om du har frågor om eller klagomål på en organisation som har 90-konto tveka då inte att kontakta oss.

Endast de ideella föreninger, stiftelser och trossamfund, som har godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll, och granskas av oss kan få ett sjusiffrigt 90-konto hos PlusGirot eller Bankgirot.

Största givare är allmänheten och sedan kommer myndigheter på andra plats. Företagsgåvor, som är stort utomlands, kommer först på femte plats i Sverige.