Kollektomat och Givomat är obemannade betalstationer där givare kan ge kollekt och gåvor helt obemannat. De används i kyrkor och ideella insamlingsorganisationer. Under 2018 samlade en Kollektomat/Givomat i genomsnitt in 78.200 kronor.